logo tnss.vn

Chào mừng bạn đến với trang điều khoản sử dụng của tnss.vn. Trang web này được cung cấp để cung cấp cho bạn thông tin về chúng tôi và để bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Vui lòng đọc kỹ điều khoản này trước khi tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.

  1. Quyền sở hữu trí tuệ tnss.vn và tất cả các nội dung, hình ảnh, biểu đồ, logo, tài liệu và thông tin khác trên trang web này là tài sản của tnss.vn và được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.
  2. Sử dụng dịch vụ Trang web tnss.vn cung cấp các dịch vụ và tài liệu có liên quan. Khi sử dụng các dịch vụ này, bạn cam kết tuân thủ các quy định và hướng dẫn mà chúng tôi đưa ra. Bạn đồng ý không sử dụng trang web của chúng tôi để thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư hoặc gây hại cho người khác.
  3. Nội dung người dùng Trang web tnss.vn có thể cho phép người dùng đăng tải nội dung, bình luận hoặc phản hồi. Bạn hiểu rằng tất cả nội dung người dùng này là trách nhiệm của người đăng tải và không phản ánh ý kiến của tnss.vn. Chúng tôi có quyền xem xét và loại bỏ bất kỳ nội dung người dùng nào mà chúng tôi cho là vi phạm các quy định và hướng dẫn của chúng tôi.
  4. Bảo mật thông tin Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin truyền qua internet. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất về việc bảo mật mật khẩu và thông tin truy cập của mình.
  5. Thay đổi và chấm dứt Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của trang web và dịch vụ của chúng tôi mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối truy cập của bạn vào trang web này mà không cần giải thích.
  6. Bồi thường Bạn đồng ý bồi thường và miễn trừ tnss.vn và các nhân viên, đại diện và đối tác khỏi mọi khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm, chi phí hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng hoặc truy cập vào trang web này hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong trang điều khoản này.
  7. Liên hệ chúng tôi Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc khiếu nại về các điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bạn đã đọc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của tnss.vn.