NSW công bố danh sách Tay nghề Định cư mới cho năm 2017 - 2018

Những đương đơn hội đủ điều kiện sẽ được mời nộp visa tay nghề 190, cho phép sinh sống và làm việc vĩnh viễn tại Úc.

Tiểu bang New South Wales vừa cập nhận danh sách Tay nghề Ưu tiên (Priority Skilled Occupation) 2017-18, với sự cố vấn của Bộ Kỹ nghệ NSW về nhu cầu của thị trường lao động tại tiểu bang này.

Những nghề nghiệp trong danh sách này có thể được sử dụng để xin định cư Úc theo diện tay nghề có bảo lãnh, theo đó đương đơn được cộng thêm 5 điểm vào hồ sơ của mình. Những đương đơn có số điểm cao nhất sẽ được mời nộp visa 190.

Nếu được cấp visa, bạn sẽ phải sinh sống và làm việc tại NSW ít nhất 2 năm.

"Nhu cầu xin tiểu bang NSW bảo lãnh rất cao, và thường vượt quá số lượng visa được phép cấp theo dạng 190. Do số lượng hồ sơ nhiều, chỉ những đương đơn được chọn mới được liên lạc và mời nộp đơn," Bộ Kỹ nghệ cho biết.

Các bước nộp hồ sơ visa 190 tại NSW

 1. Gửi Expression of Interest (EOI) trong SkillSelect
  Hãy bảo đảm rằng bạn hội đủ điều kiện nộp visa 190
  Điều thông tin vào mẫu đơn EOI thông qua SkillSelect 
  Bạn không cần phải liên lạc với tiểu bang NSW sau khi nộp EOI
 2. Kiểm tra email thường xuyên để xem hồi đáp từ NSW 
  Không có thời hạn nhất định đối với thư mời từ NSW, cũng như không có gì bảo đảm bạn sẽ nhận được thư mời sau khi nộp EOI
 3. Nếu được chọn, NSW sẽ gửi thư mời cho bạn qua email
 4. Kiểm tra lại xem bạn có hội đủ điều kiện hay không
  Xem thêm tại đây
 5. Nộp đon xin đề cử từ NSW và chờ kết quả
  Bạn phải nộp đơn trong vòng 14 ngày kể từ khi được mời. Thời gian giải quyết đơn thường mất khoảng 12 tuần.
 6. Nếu được đề cử, bạn sẽ nhận được thư mời SkillSelect để xin visa 190
 7. Nộp hồ sơ xin visa 190 lên Bộ Di trú
  Bạn cần phải nộp hồ sơ xin visa trong vòng 60 ngày kể từ khi được NSW đề cử
 8. Chờ quyết định từ Bộ Di trú
 9. Nếu được cấp visa, bạn phải sinh sống và làm việc tại NSW trong vòng 2 năm

 

[Nguồn: SBS]

Thông tin liên quan

Bạn cần hỗ trợ?