Tin tức

COVID-19 Pandemic Visa (Visa subclass 408 - Temporary Activity)

07 Thg7 , 2020
👉👉Visa dành cho những người đang muốn về Việt Nam nhưng đang bị mắc kẹt lại ở Úc do đại dịch COVID-19.
Điều kiện chính:
1️⃣Đang giữ 1 loại Visa (Student, Visitor, 485, 408, 407, 462, 482...) sẽ hết hạn trong vòng 28 ngày, HOẶC, Visa “đã” hết...

Ai được vào Úc sau 9PM ngày 20/3/2020

07 Thg7 , 2020
1️⃣Có quốc tịch Úc (Australian Citizen)
2️⃣Có thường trú nhân Úc (Permanent Resident)
3️⃣Có thường trú nhân NZ nhưng sinh sống ở Úc
4️⃣Gia đình của công dân Úc/ thường trú nhân Úc bao gồm vợ/chồng, người phụ thuộc hoặc người bảo hộ hợp pháp...

Dành Cho Các Bạn Đang Sống Và Làm Việc Tại New South Wales

07 Thg7 , 2020
‼️👉[Tin di trú] Visa 491 – NSW:
NSW Nomination sẽ mở vào giữa tháng 1 – 2020. Bang NSW đã có yêu cầu Visa 491 cho các bạn Onshore và có 2 Stream như sau:
1️⃣– Sống và làm việc ở khu vực Regional của NSW:
✅Ngành nghề phải trong NSW...

Dành cho các bạn đang sống và làm việc tại Canberra

07 Thg7 , 2020
Tin di trú] Canberra - UPDATED - 28/11/2019
1️⃣Visa 491 – Điều kiện đáng chú ý:
✅ Sống ở Canberra ít nhất 3 tháng
✅ Làm việc ở Canberra ít nhất 3 tháng (công việc phải ít nhất 20 tiếng/tuần, chỗ làm phải hoạt động ít nhất 1 năm ở Canberra...

Cập nhật cách tính điểm cho phần Partner/Bằng Cấp và 2 loại Visa mới cho regional

07 Thg7 , 2020
‼️👉[Tin di trú] Sau 16/11/2019, thay đổi cách tính điểm cho phần Partner/Bằng Cấp và 2 loại Visa mới cho regional (subclass 494 & 491) (phụ thuộc vào điều kiện của từng Bang)
1️⃣ Cách tính điểm thay đổi (về phần Partner)
✅ +10: Single applicant
✅ +10: Applicant...
Bạn cần hỗ trợ?