VISA CỦA BẠN SẮP HẾT HẠN CHƯA ⁉️⁉️

Hãy check ngay ngày hết hạn visa để không bị “overstay” ở Úc nhé🆘

🆙🆙 Nếu visa sinh viên của bạn hết hạn 15/3/2021, bạn nên nộp hồ sơ gia hạn visa trước ngày 10/3/2021

👉👉 Assessment Level của Bộ Di trú Úc thường sẽ thay đổi vào giữa hoặc cuối tháng 3 mỗi năm, bạn sẽ có thể phải có bằng IELTS/PTE hoặc phải chứng minh tài chính nếu trường bạn đang học đổi từ Level 1 hoặc Level 2 xuống Level 3.

❓Trường Level 1 hoặc Level 2: khi gia hạn visa, bạn không chứng minh tài chính & không cần bằng tiếng Anh

❓❓Trường Level 3: khi gia hạn visa, bạn bắt buộc phải chứng minh tài chính & có bằng tiếng Anh (hoặc ít nhất phải hoàn thành 50% khoá học để được miễn tiếng Anh)

👉 Nếu trường bạn thuộc Level 3, bạn hoàn toàn có thể chuyển sang các trường Level 1 & 2 để gia hạn visa được dễ dàng hơn nhé 🤩🤩

***Đối với các hồ sơ đã đăng ký trường qua TNS, mọi thủ tục chuyển trường & gia hạn visa sinh viên của bạn ở Úc đều hoàn toàn miễn phí

✅TNS Australia:

Suite 12, 265-273 Illawarra Rd, Marrickville, NSW 2204

Hotline: 0451 122 102 (Mr. Tuan Nguyen ), 0401 885 603 (Mr. Edward Nguyen)

✅✅TNS Việt Nam:

Hotline: 0938 110 057 - 0938 110 047

#tns #duhoctns #ditrutns #duhocuc #ditruuc #visauc #duhocuckhongtaichinh #duhocuckhongtienganh #dulichsangduhoc #visadulichsangduhoc #visadulichsangduhoc #visitorvisatostudentvisa #chuyendoivisa #duhocuc #duhocsinhouc #duhocsinh #hocbong #duhocgiare #duhocucgiare #hoccaodanggiare

Thông tin liên quan

Bạn cần hỗ trợ?