Thành quả đầu năm từ Du học và Di trú TNS

Lại một trường hợp kiện ra toà AAT thành công, lấy lại student visa ngày 30/01/2020 sau khi bị huỷ student visa vào ngày 22/05/2018, vì có khoảng trống không đi học 2.5 năm.

‼️Case được tóm tắt như sau:
✅10/2014 – 11/2015: Qua Úc và bắt đầu khoá học Bachelor.
✅1/2016 – 6/2017: Nghỉ học và không học gì trong vòng 15 tháng.
✅7/2017 – 12/2017: Học khoá Certificate III (thấp Level thấp hơn khoá Bachelor rất nhiều) và rớt hết các môn.
✅Sau 12/2017: Không đăng kí đi học.
✅22/05/2018: Student Visa bị huỷ 😥, bạn nộp AAT.
✅29/1/2020: Được gọi ra toà AAT
✅30/1/2020: TNS giúp bạn kiện thành công và lấy lại được student visa cho bạn.

Nếu bạn nào đang trong tình cảnh bị từ chối visa hay bị huỷ visa khi đang ở Úc, bạn có thể liên hệ TNS hoặc anh Edward Nguyen để được tư vấn, chuẩn bị hồ sơ lấy lại visa với tỷ lệ thành công cao nhất nhé !!!!

Thông tin liên quan

Bạn cần hỗ trợ?