Round 1 offer sẽ được release từ hôm nay

Sáng nay UTS đã gửi offer và thông tin học bổng cho các bạn được điểm ATAR cao ☺️

Nếu điểm ATAR không như ý muốn, các bạn cũng có rất nhiều pathway khác như học Foundation/ Diploma package với khoá Bachelor, hoặc chuyển qua các trường học nghề, cao đẳng, TAFE giá từ $5,400/năm nhé‼️

#tns #duhoctns #ditrutns #duhocuc #dinhcuuc #duhocsinhouc #uts #offer #uac #atar #hocbong #scholarship

Thông tin liên quan

Bạn cần hỗ trợ?