NHẬP CẢNH ÚC: BẮT BUỘC KIỂM TRA Y TẾ TRƯỚC KHI ĐẾN ÚC TỪ 22/01/2021

ất cả hành khách đến Úc từ ngày 22/01/2021 sẽ phải cung cấp bằng chứng về kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính tại thời điểm làm thủ tục trước khi lên máy bay.

📌 Kiểm tra này phải được thực hiện trong vòng 72 giờ hoặc ít hơn trước giờ khởi hành dự kiến ​​của chuyến bay. Hồ sơ kết quả kiểm tra phải được ghi bằng tiếng Anh bao gồm các thông tin:

✔ Tên và ngày sinh của hành khách.

✔ Kết quả kiểm tra.

✔ Phương pháp thử nghiệm được tiến hành (ví dụ thử nghiệm PCR).

✔ Ngày lấy mẫu bệnh phẩm.

✔ Ngày trả kết quả thử nghiệm và tên của nhân viên được ủy quyền.

✔ Tên và địa chỉ của phòng thí nghiệm / phòng khám / cơ sở thực hiện xét nghiệm.

✔ Tên cơ quan cấp phép thực hiện xét nghiệm sàng lọc.

📍 Nếu hồ sơ kết quả xét nghiệm của bạn không cung cấp đủ những thông tin này, bạn có thể không được phép lên máy bay.

📍 Hồ sơ trên giấy hoặc điện tử đều được chấp nhận. Các hành khách cần lưu ý cho dù kết quả kiểm tra Covid là âm tính thì bạn vẫn sẽ phải tuân thủ quy định cách ly 14 ngày khi đến Úc.

#tns #duhoctns #ditrutns #dinhcuuc #duhocuc #covid10 #coronavirus

Thông tin liên quan

Bạn cần hỗ trợ?