Chuyển đổi kinh nghiệm làm việc sang bằng cấp Úc (RPL – Recognition of Prior Learning)


Bạn muốn lấy bằng cao đẳng tại Úc mà không cần đi học?
Bạn có công ty nhận bảo lãnh nhưng lại chưa có bằng cấp?
Bạn cần chứng chỉ & bằng cấp để có thể hành nghề tại Úc?
Bạn ở Việt Nam và cần sang Úc dạng tay nghề nhưng chưa có bằng cấp gì?
Bạn muốn xin việc tại Úc nhưng không có bằng cấp Úc?

Nếu bạn trả lời "Có" cho một trong những câu trả lời trên thì liên hệ TNS để được tư vấn về chuyển đổi kinh nghiệm làm việc sang bằng cấp Úc nhé !!!

Bằng cấp có thể chuyển đổi thành: Certificate II, III, IV, Diploma và Advanced Diploma. Các bằng phổ biến Certificate IV in Commercial Cookery, Diploma of Hospitality, Baking, Beauty Therapy, Nail, Building and Construction, và còn nhiều nhiều ngành nữa...

Thời gian: 1-2 tuần từ khi bạn liên hệ TNS
HOTLINE: 0451 122 102 (Úc) - 0938 110 057 (VN)

 — tại  Du Học TNS.

Thông tin liên quan

Bạn cần hỗ trợ?