🆘‼️ Sinh viên quốc tế có thể vào Úc từ quý 3/2021 sau khi được tiêm chủng vaccine COVID-19 🦠

‼️‼️✅Sinh viên muốn vào Úc du học sẽ cần xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (Digital Vaccination Certificate) để chứng minh rằng họ đã được tiêm chủng vaccine COVID-19 để vào Úc mà không phải cách ly.

👉👉Chính phủ Úc đang phát triển một hệ thống công nghệ thông tin mới để số hóa hoàn toàn thẻ hành khách đến và sinh trắc học cho những khách quốc tế.

"Sau khi bạn đã số hóa thẻ hành khách đến này, bạn có thể ghim kỹ thuật số vào giấy chứng nhận tiêm chủng đã được xác thực để khi bạn đến Úc, chúng tôi biết rằng bạn đã tiêm vắc xin đó và chúng tôi biết rằng bạn vẫn an toàn ở đây mà không bị cách ly."

👉 "Chúng tôi đang đặt mục tiêu hoàn thành và chạy vào quý 3 năm sau" - Nghị sĩ Hon Alan Tudge - Quyền Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Quốc tịch, Dịch vụ Di cư và Các vấn đề Đa văn hóa .

https://minister.homeaffairs.gov.au/…/interview-with-leon-b… . . .

#tns #duhoctns #ditrutns #duhocuc #ditruuc #dinhcuuc #coronavirus #covid19

#Australia #passengecard #biometrics #visa #skilledVisa #migration #australianvisa #immigration #australiaimmigration #employersponsored #skilledoccupationlist #migration #australianvisa #immigration #australiaimmigration #employersponsored #skilledoccupationlist #internationalstudents #registeredmigrationagent #studyinaustralia #vaccinationcertificate #covidvaccine

Image may contain: text that says 'TNS EDUCATION N&.MIGRATION INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION APPROVED THE WORLD HEALTH ORGANIZATION CORONAVIRUS COVID-19 Vaccine CERTIFICATE INTERNATIONALDE VACCINATION APPROUVE PAR L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE NJECTION ONLY TRAVELER'S NAME NOM DU VOYAGEUR ADDRESS-ADRESSE (Number-Numero) (Street Rue) (City-Ville) (County-Departement) (State-Etat) DU HOC SINH CÓ THE VÀO ÚC KHI CÓ GIAY CHUNG NHAN TIÊM CHUNG VACCINE COVID-19'

Thông tin liên quan

Bạn cần hỗ trợ?