🌸Kết thúc tháng 3 bằng Email cho Visa 491 từ HUNTER – cho một bạn học Nurse ở University of New Castle.

✅Hồ sơ chỉ cần học xong Nurse và có PTE 65 đều và xin Nomination trong vòng 10 ngày. Sau khi nhận được thư mời, ngành của bạn đã đóng. Điều đặc biệt là Skill Assessment của ngành Nurse lấy trong vòng 1 tuần để chuẩn bị cho hồ sơ trước khi ngành bị đóng.

👉Nếu bạn nào đang học ở 2 trường University of Wollongong hoặc University of New Castle, hay liên hệ TNS ngay để nhận được định hướng cho hồ sơ xin PR nhé ^^

Thông tin liên quan

Bạn cần hỗ trợ?