🤩🤩 GOOD NEWS ‼NẾU BẠN LÀ DU HỌC SINH VÀ ĐANG LÀM TRONG CÁC NGÀNH NÀY, BẠN SẼ ĐƯỢC ĐI LÀM UNLIMITED - KHÔNG GIỚI HẠN THỜI GIAN ‼✅

🥳🔸Từ 10/5/2021, du học sinh được chính thức làm hơn 40 tiếng/ 2 tuần nếu đang làm trong ngành du lịch/nhà hàng/khách sạn (Tourism, Hospitality), các ngành sức khoẻ như Aged Care, Health Care & ngành nông nghiệp (Agriculture)‼‼

#tns #duhoctns #ditrutns #duhocsinh #duhocsinhouc #duhocsinhvietnam #vieclamouc #tourism #hospitality #healthcare #nursing #agriculture #studentvisa #visaduhoc #visauc

Thông tin liên quan

Bạn cần hỗ trợ?