‼‼ACT Critical Skills List - Danh sách ngành nghề mới ở ACT (Canberra) (sau ngày 3/5/2021):

🌸Một số ngành khá tốt cho các bạn trong danh sách này:

- Cafe & Restaurant Managers

- Cook

- Chef

- External Auditor / Internal Auditor

- Marketing Spcialist

- Các ngành về Nurse

- Các ngành về IT / Software ( đang còn rất nhiều slots ở ACT

- Accountants (nhưng điểm lấy vào rất cao và chỉ dành cho các bạn học và tốt nghiệp ở Canberra với khóa học ít nhất 2 năm)

❌❌ Một vài ngành nghề hot bị đưa ra khỏi list:

- Architects

- Interpreters

Canberra đợt tới có thể sẽ mở cửa mạnh cho các bạn có Skill Assessment về các ngành trong Hospitality: CHEF / Cook / Cafe & Restaurant Manager. Đây là cơ hội cho ai đã có sắn Skill Assessment và muốn xin Nomination cho Visa 491 / 190 ở ACT.

Các bạn nào đang có ý định chuyển xuống ACT, có thể liên hệ TNS để được tư vấn kĩ hơn trước khi chuyển xuống ACT.

Nguồn:

http://www.canberrayourfuture.com.au/.../act-critical...

Thông tin liên quan

Bạn cần hỗ trợ?